Czy w dzisiejszych czasach RÓŻANIEC potrzebuje REKLAMY? Niech każdy z nas sam odpowie sobie na to pytanie. Czy odmawiam RÓŻANIEC? Czy wiem jak wielką jest bronią w dzisiejszych czasach? Dlaczego nie potrafimy się skupić podczas tej modlitwy? Co działo się podczas TAJEMNIC, które powinniśmy w nim rozważać? Wszystkie te odpowiedzi znajdziecie w dziale: "KILKA SŁÓW O RÓŻAŃCU". Niebywałe wręcz objawienia Anny Katarzyny Emmerich, które ukazują w zupełnie nieznany dotąd sposób życie Pan Jezusa i Matki Najświętszej znajdują się w dziale: "TAJEMNICE RÓŻAŃCA".

"Różaniec, to moja ulubiona modlitwa! Taka wspaniała modlitwa! Wspaniała w jej prostocie i jej głębi. W tej modlitwie powtarzamy po wielokroć słowa, które Dziewica Maryja usłyszała od Archanioła i od swej kuzynki, Elżbiety. Na tle słów: "Zdrowaś Maryja" dusza uzmysławia sobie zasadnicze wydarzenia (Tajemnice) z życia Jezusa Chrystusa… Modlitwa tak prosta i tak bogata. Z głębi mojego serca zachęcam wszystkich do jej odmawiania."
"Powtarzając dobrze znane i drogie sercu modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu człowiek skupia się na rozważaniu tajemnic zbawienia i przedstawia Bogu za wstawiennictwem Maryi, potrzeby własne i całej ludzkości, prosząc Chrystusa o siły, by mógł bardziej konsekwentnie i wielkodusznie żyć Ewangelią. Kiedyś powszechny był zwyczaj codziennego odmawiania Różańca w rodzinie. Jak dobroczynne owoce przyniosłaby ta praktyka także dzisiaj! Maryjny Różaniec oddala niebezpieczeństwa rozpadu rodziny, jest niezawodną więzią jedności i pokoju".
 Jan Paweł II

Wszystkie tajemnice Różańca, które znajdują się na tych stronach, opisane są na podstawie Bibli oraz objawień błogosławionej Anny Katarzyny Emmerich, którą Papież Jan Paweł II beatyfikował w Rzymie trzeciego października 2004 roku.